Centro Appoggio

Za osobe koje su tek stigle u Švicarsku i za one koje tu borave već godinama.

Informacije i savjeti o zakonima koji se odnose na sve aspekte svakodnevnog života za one koji žive i rade u Švicarskoj.

  • boravišna dozvola G L B C
  • nameti
  • porezi
  • kolektivni ugovor o radu
  • socijalno osiguranje
  • osiguranja svih vrsta poput auto osiguranja, zdravstvenog osiguranja, osiguranja o građanskoj odgovornosti i dr.
  • ugovori o najmu
  • prijevodi